Kerte - en landsby på Vestfyn
Start
Om Kerte
Seværdigheder
Det Gamle Album
Litteratur
Link

Hvad arkiverne gemte om

Mølleknappe

- og om frænder, fæller og folk
på en enestegaard i Kerte

1520 - 1947

Gården Mølleknappe, der lå i Kerte, brændte i 1947.
Tilbage i erindringen står fortrinsvis anekdoten om en svigefuld møller og de legendariske
skovballer.

Men…
·         Var der engang en mølle på Mølleknappe?
·         Var der en møller Knap, som var karrig med vægten?
·         Hvem har ejet og beboet gården?
·         Hvordan indrettede de sig i Mølleknappe?
·         Hvad fik tjenestefolk i løn?
·         Hvad kostede det at bo i et fæstehus?
·         Hvor meget hoveriarbejde krævedes der af fæsteren?
·         Hvad kostede en begravelse?

Det er nogle af de spørgsmål, som bogen forsøger at give læseren svar på.
I 1757 blev Mølleknappe selvejergård. I det næste halve århundrede blev den hjem
for en række af fremtrædende personer fra det bedre borgerskab som havde
betydning for tiden og egnen.

I 1815 blev gården solgt til almuen. Herefter forblev den i familieeje og blev kun ejerskiftet
ved alderdom eller dødsfald. Blandt almuen var der fund som vakte både forbavselse
og tårer…

Forfatter:        Vivian Hvenegaard
ISBN nr.:         ISBN 978-87-997965-1-9
Format:          126 sider, hft. 
Pris:                125 kr. inkl. moms

Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Industrien, Bredgade 73-75, 5560 Aarup
Tlf: 21 83 50 79,
Åbent hver torsdag kl. 14-17
http:
www.lokalarkivaarup.dk  
Mail: lokalarkiv-aarup@assens.dk

 

 

© Hvenegaards Forlag 2018
Email: Vivian@Kerte.dk
www.JesusFreak.dk
www.hvenegaard-slaegten.dk

http://www.Plum-slægten.dk

OBS!
Fralæggelse/disclaimer: Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet.
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.