Kerte - en landsby på Vestfyn
Start
Om Kerte
Seværdigheder
Det Gamle Album
Litteratur
Link

Seværdigheder

Kerte Kirke
Brænde Ådal
Kertedalen
Mølleknappe
Troldestenen
Grevens Stol
Klakkebjerg
Billeskov Hovedgaard
Faueskov Slot
Nyfæste Voldsted
Mindesten for Grevens Fejde

Danmarks mindste hus?

Ferie i Kerte: Lej sommerhus i Kertedalen

Den historiske halvmarathon - en historisk tur, bl.a. gennem Kerte

Kerte Kirke
Kirken er dateret tilbage til 1100. Som noget helt unikt i Danmark, har kirken et middelalder klokketårn beliggende ca. 16 m. fra selve kirken. Der findes flere legender om årsagen til tårnets placering, men den mest sandsynlige er nok, at man begyndte at bygge ved vestenden, men måtte opgive byggeriet pga. dårlige bundforhold eller flydesand.
En anden helt særlig ting ved kirken er døren. Den originale gamle dør fra 1632 har i mange år stået indenfor i våbenhuset, og der blev for år tilbage isat en ny dør med dansk tekst i stedet for den latinske. På døren står:
"Kom til mig, alle I forjagede og forslæbte, og jeg vil give jer hvile"
Læs den gamle artikel om præsterne i Kerte her

Se gravsten på Kirkegården i Kerte her
På kirkens hjemmeside findes flere oplysninger om kirken. Man kan gå ind i kirken via Google
Maps

Brænde Ådal 
Naturen i og omkring Kerte er utrolig smuk og varieret, hvilket har fået Skov og Naturstyrelsen til at lave en brochure med vandreture i Brænde Ådal, Håre Bjerge, Fauerskov Bjerge og Kertedalen.
I denne atypiske "nordjyske" del af det fynske landskab, kan man på de sandede jorde finde både lyng stærkt gule gyvel. Der er de skønne udsigtspunkter som Grevens Stol og Klakkebjerg. Der er store skove med kæmpe granner og lige så høje slanke bøgetræer. Hist og her finder man sågar gamle knudrede egetræer. Er man heldig kan man endog finde lidt blåbær eller kantareller.  Landskabet er også præget af grønne enge, marker, søer og ikke mindst Brænde Å, som bugter sig gennem Kerte Sogn og har Fyns reneste åvand.  Der er en rig vegetation med en mangfoldighed af blomster, insekter og dyrearter i området.

 Kertedalen
Især de stejle eller næsten lodrette skrænter ned mod åen er karakteristiske for Kertedalen.
Parkering:
Ved
Kerte Kirke eller ved spejderhytten Skovbrynet Ørsbjerg Skovvej 21
.
Se flere fotos fra naturen
her


Troldestenen i Brænde Å
Det kan være lidt af en opgave at finde troldestenen. Og for at kontrollere at det er den rigtige sten, skal man vende stenen om. På undersiden f stanen kan man nemlig se troldens fingermærker.
Koordinaterne til stenen er N 55° 22.202' E 009° 59.178'. Kopier dem og søg i Google, så kommer der et kort hvor stenens placering er aftegnet.

 Angaaende Troldestenen i Brænde Aa bemærkes, at Trolden, som kastede Sten herover, boede i Barløse (ca. 3 km mod syd), samt at Taarnet derefter byggedes paa det Sted, hvor nogle dertil bestemte Okser, som blev drevet ind paa Kirkegaarden, viste det ved deres Natteleje. Troldestenen burde fredes, da der brydes Sten der rundt omkring.

A. Haugaard, Sognepræst, Kerte fra 1913.
[Fynsk Hjemstavn, 10. Aargeng, 7. Hæfte, Juli 1937]

Grevens Stol
Grevens Stol er også værd at besøge. Det 65 m. høje udsigtspunkt er desværre temmelig tilgroet i øjeblikket.. Det er muligt at gå ad stier og godt anlagte trægangbroer videre over åen til det smukke Klakkebjerg.

Klakkebjerg
eller Klukbjerg, som det hed i 1800-tallet, er et udsigtspunkt i området beliggende 73 m. over havet. Det har tidligere været bevokset og omgivet af nåletræer, men i 2005 blev området ryddet. For at bibeholde rydningen er der græssende dyr i området. Der er opsat bord/bænksæt enkelte steder, hvor man kan nyde udsigten og den medbragte madkurv
Se flere fotos fra Klakkebjerg her.


Billeskov Hovedgaard
Billeskov Hovedgaard blev nævnt første gang i Jacob Madsens visitatsbog ca. år 1600. Den nuværende hovedbygning er fra 1796, men i haven er et mindre voldsted, som formodes at være fra 1577. Billeskov blev  opkaldt efter Steen Bille til Kærsgaard Gods i Brenderup. Billeskov var en hovedgård, en typisk skovgård, som var anlagt ved rydning af skov og nedlæggelse af et mindre antal gårde. I 1664 vurderedes Billeskovs skovtilliggende til 160 svins olden. I 1777 blev Billeskov solgt til grev Ludvig Frederik Wedell. Billeskov blev dermed en del af grevskabet Wedellsborg. Ved lensafløsningen overgik Billeskov sammen med det øvrige grevskab til fri ejendom, men var fortsat under ejer.
Adressen er i dag Billeskovvej 9, 5560 Aarup

Faurskov Slot
Det er ikke et gammelt slot med en alenlang række af ejere, men et helt nyt flot og moderne slot, bygget i 1990erne med et boligareal på 1700 m2.  Slottet er bygget af godsejer og kammerherre Frank Uhrenholt, som foretrækker at kalde det et gods. Slottet har ca. 1000 hektar skovareal.  I skovene er der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Det er privat skov, men man må spadsere eller cykle på stierne. Bag slottet ligger den 62 m. høje Galgebakke. I fordums tid var her et udsigtstårn. Motorkørsel er forbudt, og som i statsskovene skal man rette sig efter skiltningen.
Begrænset adgang: Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Slottet er beliggende på Fauerskov Alle 6, Respekter venligst, at det er privat bolig!!


Nyfæste Voldsted
Pak en madkurv og husk middelalderudstyret til børn eller børnebørn, så skal I nok få en herlig udflugt. Der mangler kun en lille borgkulisse og en flok harniskklædte statister på heste, så kunne dette smukke voldsted blive levende. Smukt  beliggende og fredfyldt, med  voldgrave, som i regnfulde tider står med vand er en herlig legeplads for børn og barnlige sjæle. Roen forstyrres kun et kort øjeblik, når toget på charmerende vis passerer på engen i det  fjerne - og så kan man jo tælle vogne.
Der er parkering lige ved voldstedet, der er skiltet ved vejen som hedder Nyfæste.

Mindesten for Grevens Fejde 1534-35
I 1934 blev der rejst en mindesten i trekanten ved Haarevej og Lunghøjvej. Man har kaldt denne fejde for den sidste borgerkrig i Danmark, og det er vel også værd at mindes.Her er to artikler om stenen og slaget::

Slaget paa Faurskov Banker
Mindesmærket om Kampene i Fauerskov under Grevefejden 1534-35.
Se også grevens Fejde på
WikipediaDanmarks mindste hus?

Måske findes der, et sted i Danmark, et mindre hus, men nok ikke på en skønnere beliggende og mere yndigt placering end denne lille "villa" i Kerte. Huset er ifølge BBR registreret som helårsbolig og dermed en ganske "almindelig" lille villa. Det ligger lige overfor vandværket lidt udenfor Kerte by mod vest. Grunden støder op til den smukke Kertedal. som netop anes bag huset.
Huset er bygget i 1948, det er 16 m2 og grunden er 288 m2.


   OP

  

 

© Hvenegaards Forlag 2018
Email: Vivian@Kerte.dk
www.JesusFreak.dk
www.hvenegaard-slaegten.dk
www.Plum.wiki

OBS!
Fralæggelse/disclaimer: Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet.
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.