Kerte - en landsby på Vestfyn
Start
Om Kerte
Seværdigheder
Det Gamle Album
Litteratur
Link

Kerte Skole og 1000-ben

Skoleinspektør Ove Holm Hansen har skrevet en fin lille bog, illustreret med mange fotos og data med titlen Kerteskolens Historie 1589 -1993. Den sælges fra Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv .

Den tidligere sognepræst i Kerte, Knud Aarup, skrev i 1976 en artikel "Spændte forhold i Kerte skole midt i det 19. århundrede". Han hentede bl.a. sine interessante oplysninger fra de gamle arkiver om skolevæsenet.

Også Emmy Virgild har skrevet om skolen under titlen: Skolelærer og Husmand i Kerte,
Erindring
.

Der findes også flere klasse- og skolebilleder, Forhåbentligt kommer der engang navne på,

På Lokalhistorisk Arkiv i Aarup har de en gammel dørbjælke fra 1700, som blev fundet under gulvet i gymnastiksalen på Kerte Skole. På den er skrevet:
O GUD SOM ALTING KAND ALMEGTELIG BEVARE
BEVAR VOR HUUS OG HJEM FRA ILD OG ANDEN FARE
BEVAR VOR INDGANG OG VOR UDGANG FRA FORTRED
DIT NAVN TIL LOV OG PRIS GIV NÆRING LYKKE FRED
---
AO 1700 PEDER PEDERSSØN SKYTTE TØMMERMAND

I 1949 blev den gamle skole revet ned. Dden bestod af en bygning med forskole, en skolebygning med et klasselokale i hver ende, og en sparekasse midt i bygningen. Dertil var så en tredie bygning, der fungerede som lærerbolig.


 
Kerte skole og Kirke før 1949, men efter 1917, hvor den fik hårdt tag.

Den nuværende skolebygning stod færdig i 1955 og blev lukket i 1993.


Kerte skole og klubhuset for KGF 2016

Børnehaven 1000-ben

Nogle år efter at skolen var lukket flyttede børnehaven eller Børnehuset 1000-ben ind i de rummelige lokaler, hvor de små boltrede sig ude og inde, indtil den, efter en halv snes år, blev lukket.
Der blev også oprettet Fritidsordning på skolen. Fritidsordningen blev senere flyttet til Aarup, det kan man læse i avisen her

Legepladsen ved børnehavn eksisterer ikke længere.

 

 

© Hvenegaards Forlag 2018
Email: Vivian@Kerte.dk
www.JesusFreak.dk
www.hvenegaard-slaegten.dk
www.Plum.wiki

OBS!
Fralæggelse/disclaimer: Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet.
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.